Misija i vizija

amblem-mso.jpg

Vizija školske knjižnice

 

Čitati, pisati, učiti, istraživati i stvarati kreativno

za osobni, gospodarski i kulturni razvoj.

Vitae, non discimus scholae.

 

zk_logo

Misija školske knjižnice

 • Potpora obrazovnim ciljevima i zadacima zacrtanim u Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu.
 • Poticati trajne čitateljske navike i uživanje u čitanju i učenju.
 • Omogućavati stjecanje stvaralačkog iskustva pri korištenju i kreiranju informacija kao pomoć pri učenju i razumijevanju te poticanju mašte i uživanja u čitanju.
 • Poticati sve učenike naučiti i koristiti vještine koje će im pomoći pri vrednovanju i korištenju informacija, bez obzira na njihovu vrstu, količinu i izvor, kao i razvijanje osjećaja za način komuniciranja unutar zajednice.
 • Osiguravati pristup lokalnim, regionalnim, nacionalnim i globalnim izvorima i mogućnostima koje će učenicima omogućiti doticaj s različitim idejama, iskustvima i stavovima.
 • Organizirati aktivnosti koje potiču odgojno-obrazovnu, kulturnu i društvenu svijest.
 • Suradnja s učenicima, nastavnicima, administrativnim osobljem i roditeljima radi postizanja ciljeva škole.
 • Promicati načela slobode mišljenja i slobodnog pristupa informacijama kao preduvjet za uspješno i odgovorno sudjelovanje u građanskom demokratskom društvu.
 • Promicati čitanje i promicati korištenje školske knjižnice u školskoj i široj društvenoj zajednici.
 • «Školska knjižnica pruža obavijesti i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u suvremeno društvo koje se temelji na znanju i informacijama. Školska knjižnica omogućuje učenicima stjecanje vještina za cjeloživotno učenje, razvija njihovu maštu i pomaže im da postanu odgovorni građani… Školska knjižnica sastavni je dio obrazovnog procesa… Školska knjižnica je osnova svake dugoročne strategije razvoja pismenosti, obrazovanja, pružanja informacija, gospodarskog i kulturnog razvoja.”
 • (Manifest za školske knjižnice)

 

WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: